Trung Tâm Hỗ Trợ

Bảng giá dịch vụ Support

Quý khách có nhu cầu mua dịch vụ Support.
Vui lòng click vào link: https://omnis.vn/dich-vu-support

Google triển khai ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động

"Hôm nay chúng tôi xin thông báo rằng sau một năm rưỡi thử nghiệm và kiểm tra cẩn thận, chúng tôi đã bắt đầu di chuyển các trang web tuân theo các phương pháp hay nhất về ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động."

Chi tiết:
https://webmaster-vi.googleblog.com/
https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-first-indexing

HOTLINE:
Zalo